ZALEŻNIE OD TYPU

Jest to oczywiście założenie typu programowego, po- stulatywne, a nie określenie afirmatywne rzeczywistości. Nauka, będąc histo­rycznym tworem kułtury, nie jest monolitem, ale zbiorem wzorów mniej lub więcej zinstytucjonalizowanych, których autonomiczność wobec innych wzo­rów nie jest zamknięta, lecz otwarta. Można powiedzieć, iż cechą nauki współ­czesnej jest programowa niezależność wobec autorytetów pozanaukowych i niespecjalistycznych. W jakim stopniu ład epistemiczny w różnych dziedzi­nach wiedzy bywa podporządkowany autorytetom jako najbardziej kompe­tentnym przedstawicielom specjalności, a na ile stanowi domenę kontrower­syjnych.twierdzeń społeczności naukowych, pozostaje problemem badań em­pirycznych, które są poza zakresem zainteresowań w niniejszym artykule.

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!
error: Content is protected !!