This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Które produkty bezglutenowe warto spożywać?

W dzisiejszych czasach ludzie przechodzą na dietę bezglutenową z różnych powodów. Niektórzy muszą to zrobić, bo chorują na celiakię, inni z kolei kierują się aktualnie panującymi trendami żywieniowymi. Jedno jest pewne, zmieniając dietę, trzeba zachować zdrowy rozsądek i tak się odżywiać, aby nie dopuścić do niedoboru ważnych dla organizmu składników odżywczych. O to wbrew pozorom bardzo łatwo, gdy wyklucza się z jadłospisu dużą część produktów. Wiele osób unikających glutenu cierpi na niedobory niektórych witamin i minerałów. Dotyczy to przeważnie tych, którzy zbyt często sięgają po wysoko przetworzone produkty bezglutenowe. Sprawdzają się one wtedy, gdy brakuje czasu na przygotowanie posiłku od podstaw, a także na wycieczkach czy w innych wyjątkowych sytuacjach. Jednak nie powinny stanowić podstawy jadłospisu, bo obfitują w sztuczne dodatki.  Na co dzień warto jak najczęściej sięgać po powszechnie dostępne naturalne produkty bez glutenu, które uzupełnią dietę w witaminy i minerały. Ich lista jest bardzo długa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Produkty bezglutenowe- wypieki

Pieczywo gości w diecie większości osób. Tradycyjne kanapki to danie, które w wielu domach jada się zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Dlatego też niektórym trudno jest sobie wyobrazić rezygnację z chleba, bułek czy ciast na bazie mąki pszennej. Zwykle nie ma takiej potrzeby, chociaż istnieją pewne wyjątki. Osoby, u których badania potwierdziły celiakię, muszą czym prędzej zmienić sposób żywienia i wykluczyć produkty zawierające gluten. Na początku zwykle wpadają w panikę i zastanawiają się, co można jeść, skoro gluten znajduje się w tak lubianych dotąd wypiekach i wielu innych daniach. Chorzy na celiakię w żadnym wypadku nie muszą rezygnować z pieczywa czy ciast wypiekanych w domu. Warunek jest jeden- trzeba przygotowywać je, sięgając po naturalne produkty bezglutenowe. Do wypieków zarówno pieczywa bezglutenowego, jak i ciast, sprawdzą się mąki takie jak: kukurydziana, gryczana, ryżowa, jaglana, kokosowa czy ziemniaczana. Glutenu nie zawierają również: mąka sojowa, z amarantusa i z manioku. Aby uzyskać smaczne wypieki, warto je mieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nie męcz się sam, leczenie uzależnień Bydgoszcz

Wiele osób boryka się z uzależnieniami. Próbują z nimi skończyć, ale często się to nie udaje. Pretensje do siebie, że ma się słabą wolę nic nie dadzą. Sam fakt istnienia problemu uzależnienia oznacza, że jest ona osłabiona, więc decyzja o zaprzestaniu szkodzenia sobie nie zawsze wystarczy. Ponadto trzeba też wziąć pod uwagę zmiany, jakie zaszły w organizmie oraz znać strategie pozwalające utrzymać się w realizacji postanowienia. Odpowiednią pomocą dla osoby chorej jest leczenie uzależnień Bydgoszcz, bo warto patrzeć na ten problem właśnie jak na chorobę. I jak z innymi chorobami, bez profesjonalnej pomocy można sobie nie poradzić. Przy tym problemie poza wiedzą o reakcjach organizmu na odstawienie czynnika uzależniającego oraz znajomością różnych pomocnych strategii, trzeba także zwracać uwagę na psychikę. Wyjście z problemu uzależnienia to poważna praca i spory wysiłek. Wymaga współpracy specjalistów zajmujących się tym oraz osoby, która chce być od tego problemu wolna. Warto jednak ten wysiłek podjąć, by odzyskać siebie i swoje życie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

AUTORYTETY A TWÓRCZOŚĆ POZNAWCZA

Każdy typ instrumentu, narzędzia, każde dzieło techniczne możemy bowiem również oceniać z punktu widzenia powstania nowej wiedzy, jaką zyskaliśmy dzięki jego wykonaniu, a na nowe propozycje teore­tyczne, filozoficzno-społeczne można również spojrzeć jako na rozszerzenie możliwości poznawczych, niezależnie od kontrowersyjności wobec dotychczasowych, innych. Rzecznicy ładu technicznego uzyskują najwyższą rangę w tworzeniu współczesnej cywilizacji. Nic więc dziwnego, że autorytety nauko­wo-techniczne cieszą się szczególnym szacunkiem w środowiskach działalności praktycznej. Ich doświadczenie, niezwykle cenne dla twórczości technicznej, oparte jest na założeniach paradygmatycznych określonych dyscyplin naukowych, podczas gdy tradycyjne tendencje do interpretowania autorytetu naukowego jako ogólnointelektualnego przygotowania do tworzenia nowej wiedzy lub prezentowania mądrości społecznej, wrażliwości poznawczej, pragną je utożsamiać z reprezentantami autorytetu charyzmatycznego. Umiejętności i opanowanie wykwalifikowanej kadry pomaga bardzo pacjentom.  Leczenie uzależnień jest jest istotną funkcją Lekarzy. Dzięki indywidualnemu podejściu do chorych leczenie przebiega pomyślnie. Można stwierdzić iż lekarze, którzy dbają o pacjentów uzależnionych sprawiają, że Ci szybciej pozbywają się nałogów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W NAUKACH SPOŁECZNYCH

W naukach społecznych, których więź z ładem aksjonormatywnym jest większa niż nauk przyrodniczych i technicznych, zinstytucjonalizowane auto­rytety pozanaukowe (polityczne, ideologiczno-wychowawcze, religijne) ingeru­ją w tworzenie się kręgów uczestnictwa i oddziaływania jednostek wyrastają­cych ponad „przeciętnych naukowców”. Poważane instytucje badawcze w Bydgoszczy, które specjalizują się w leczeniu uzależnień mają w swym dorobku osiągnięcia medyczne, to wszystko dzięki wieloznaczność pojęcia nauki, brak integracji środowisk badawczych, płyn­ność granic między pracownikami badań naukowych a pracownikami admi­nistracji, przemysłu, techniki i oświaty utrudniają sprecyzowanie zagadnień dotyczących współzależności między funkcjonującymi autorytetami naukowy­mi różnego typu a warunkami twórczości w dziedzinie poznawczej. Jeśli zgodzimy się ze współczesnymi próbami określania działalności naukowej jako tworzenia nowej wiedzy zarówno w dziedzinie społecznej, technicz­nej, przyrodniczej, jak i medycznej, rolniczej, politycznej itp. oraz oceniania wyników badawczych z punktu widzenia nie utylitarnego czy ekonomicznego, a nowatorskiego, twórczego, istnieje szansa spojrzenia na problem istnienia kształtowania się autorytetów w aspekcie warunków twórczości poznawczej (epistemicznej).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POWSTAJĄCE KONTROWERSJE

Kontrowersje, jakie powstają między lokalnymi autorytetami naukowymi, kontrowersje między autorytetami „swoimi”, jako obowiązującymi, a „obcy­mi” rzutują na systemy funkcjonowania społeczności naukowych. Dzięki badaniom zagranicznych naukowców i lekarzy w dziedzinie chorób zakaźnych jak i w leczeniu uzależnień, informują o  pozytywnej i negatywnej funkcji autorytetów wobec twórczych, nonkonformistycznych, niezależnych badaczy. Autorytet jako drogowskaz i pomoc różni się od autorytetu prezentującego władzę, zwierzchnictwo. Mimo hi- storyczności stosunków opartych na współzależności feudalnej autorytet jako zwierzchność bywa dokuczliwy i ograniczający twórczość. Wśród poszukiwaczy „ładu naturalnego” przedstawicieli teoretycznych dyscyplin fizyczno-matematycznych, chemicznych i biologicznych autorytet środowisk naukowych związany jest z dorobkiem teoretyczno-poznawczym. W naukach technicznych, rolniczych, medycznych, warunkowanych przede wszystkim instytucjonalnymi warsztatami związanymi z praktyczną działal­nością, autorytet naukowy wyrastać może poprzez implikacje i więzi personalno-organizacyjne, a nie dorobek poznawczy, zwłaszcza że tylko wąskie grono specjalistów może mieć podstawy kwalifikowania tego dorobku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PROBLEM LEKARZY

Problem autorytetu lekarzy, rozpatrywany na tle swoistej struktury epistemologicznej poszczególnych-dyscyplin naukowych, wymaga rozróżniania nauk według tradycyjnego podziału na teoretyczne i praktyczne (stosowane), mimo iż kryteria przeprowadzania granic nie są łatwe, a może nawet niemożliwe. Niemniej kryterium zastosowalności określonych osiągnięć poznawczych ingeruje w kształtowanie się autorytetów reprezentowanych przez naukowców inżynierii technicznej, społecznej, wychowawczej. Wszystkie uogólnienia doty­czące stratyfikacji wśród społeczności naukowej , lekarskiej i kształtowania się autory­tetów nie mogą abstrahować od konkretnych uwarunkowań: instytucjonalno-organizacyjnych, epistemologicznych, polityczno-gospodarczych i kulturo­wych w skali makro- i mikrośrodowiskowej (lokalnych czynników wpły­wających na kształtowanie się autorytetów społecznych, także w nauce).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NIEZALEŻNIE OD WARSTW

Niezależnie od warstw stratyfikacji społecznej każda dyscyplina i specjalność naukowa ma określoną pozycję wśród innych. Tak więc problem autory­tetu w nauce staje się skomplikowany przez fakt, iż pozycja dyscyplin, subdyscyplin i specjalności naukowych w systemach społeczności naukowych wyznacza prestiż i autorytet ludzi nauki. Poważną dziedziną w leczeniu uzależnień w Polsce, gdzie tradycyjnie nauki badawcze nie zajmowały wysokiej pozycji, przeżywają one renesans kulturowej nobilitacji, co znalazło wyraz w czasie II Kongresu Nauki Polskiej. Praca J. i S. Cole’ów może być przykładem trudności badania hierarchii i stratyfikacji wewnętrznej społeczności naukowych, a informuje jednocześnie, iż w każdym państwie kryteria zajmowania wyższej pozycji i autorytetu lekarzy będą inne: w strukturę społeczności naukowych ingerują organizacje aka­demickie i pozaakademickie, a te stanowią część ogólnego ładu gospodarczo-politycznego i kulturowego danego narodu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ELITA NAUKOWYCH LEKARZY

Trzecią warstwę stanowi elita naukowych lekarzy, którzy mimo iż nie dokonali żadnych wybitnych odkryć, zajmują w nauce amerykańskiej bardzo wpływową pozycję. Należą do tej warstwy naukowcy przedsiębiorcy podejmujący projekty badawcze na dużą skalę. Tworzą oni elitę lekarską strzegącą dostępu do źródeł finansowania rządowego, określają kryteria wynagrodzeń za prowadzenie badań, w znacznym stopniu decydują w polityce naukowej. Czwartą warstwę stanowią „mniej znani” i wpływowi naukowcy. Nie tworzą oni elity, lecz utrzymują swą pozycję dzięki zajmowaniu stanowisk w wydziałach akademickich swoich specjalności. Podobnie jak w Polsce, pozaakademicka hierarchia lekarska stanowisk naukowych związana jest z systemami organizacyjnymi poszczególnych korporacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KRYTYCZNA ANALIZA

Nie wnikając w krytyczną analizę sformułowanych problemów i sposobu poszukiwania odpowiedzi, trzeba docenić próbę wszechstronnego przeanalizo­wania czynników determinujących kształtowanie się systemu hierarchii i auto­rytetów w nauce. Podstawowym brakiem opracowania jest oderwanie się od tła historycznego, które może wyjaśnić poszczególne czynniki, a także tendencja do uogólnień na podstawie analiz stosunkowo wąskich zakresów specjalności naukowych (niektóre dziedziny fizyki). Autorzy wymieniają następujące „warstwy stratyfikacyjne” nauki amerykań­skiej na szczycie hierarchii twórcy nowych paradygmatów (Einstein, Planck, Bohr), na drugim szczeblu „wybitni naukowcy”, którzy otrzymali najwyższe naukowe odznaczenia, np. nagrodę -Nobla lub zostali wybrani do różnych akademii narodowych; stanowią oni kilka tysięcy na ogólną liczbę ponad miliona aktywnych naukowców na świecie. Z ich pozycją wiąże się władza, autorytet i prestiż.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!